جمعه 10 آبان‌ماه سال 1387

 

                                   

   

هیچ حادثه ای 

تکان دهنده تر از این نیست 

که قلبت بلرزد . 

برو 

برای خودت حادثه نساز 

من 

دوست ندارم 

عاشق بشوم ! کد موسیقی در نایت اسکین