جمعه 13 دی‌ماه سال 1387

من نیز روزی عاشق بودم 

عشقهایم همه مردند 

من اما هنوز زنده ام 

و فردا  

روز دیگریست !  

                               

لی لی می پرم 

تا خانه ی آخر 

تا کنار رویاهایم ! کد موسیقی در نایت اسکین