X
تبلیغات
زولا
یکشنبه 15 دی‌ماه سال 1387

گفته آمد که به دلجویی ما می آیی 

دل ندارم ، که به دلجوش نیازی باشد ! 

 

به جان خودم هیچ آدمی ، اونقدر که باید ، آدم نیست ! 

یحتمل نزدیک روانی شدنم ! 

دست و پا می زنم توی برزخی که نمی دونم چرا توشم ! 

دست به هر سمتی دراز کردم ، شاید ....... ولی ........ 

دلم،گریه می خواد ،نه ، گریه نه 

دلم می خواد راه برم ، بزنم تو سرما برم برسم به ...... به کجا ؟ 

زندگیم شطرنجی شده ! دیگه خودمم ، خودمو نمی شناسم ! 

باور می کنی مدتهاست هیچ چیزی شادم نکرده ؟! احمقانه است ولی ، بی هدف شدم  گوش کر زندگی هیچ وقت صدای منو نشنید ، دیگه نه حوصله ی گلایه کردن دارم ، نه قدرت فریاد زدن . 

 

(من اما هنوز زنده ام 

و فردا روز دیگریست ! ) 

دیگه حرفای خودم رو هم باور ندارم ! 

 

می خوام بخوابم ، فردا صبح باید برم سرکار . کد موسیقی در نایت اسکین