دوشنبه 18 خرداد‌ماه سال 1388

هر چند 

کسالت این روزهایم را 

باران هیچ نگاهی 

پرپر نمی کند 

اما 

در آینه که لبخند میزنم 

چقدر شبیه خودم میشوم ... 

...... 

...... کد موسیقی در نایت اسکین