هذیان ...
جمعه 12 تیر‌ماه سال 1388

رفیق شاعرانگی ام 

دیریست 

دل به آبی ها نمی بندد 

و من 

پشت پرچین خاطره هایم 

پی پیدا کردن واژه 

گم شده ام .... کد موسیقی در نایت اسکین