جمعه 27 آذر‌ماه سال 1388

شاید پرنده ای که آواز می خواند

همان خدای عاشقی ست

که فراموش کرده ایم ...

               

" یک جرعه ی دیگر

میهمان شب زنده داری امشبم باش ."کد موسیقی در نایت اسکین