دوشنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1390


شازده کوچولو گفت :

آدمهاورمی دارند پنج هزار تا گل را توی یک گلستان می کارند و آن یک دانه ای را که دنبالش

می گردند هیچ وقت آن میان , پیدا نمی کنند ....
کد موسیقی در نایت اسکین