یکشنبه 29 آبان‌ماه سال 1390

عجب آشفته بازاری ست دنیا...

         عجب بیهوده تکراری ست دنیا...


              

.

عاشقانه همین گنجشکهایند که هر روز شیطنت هاشان را میشنوی, روی همین درخت روبرو... وگرنه دنیا حرفی برای گفتن ندارد که... تکرار است و تکرار و تکرار . یکروز هم فکر خواهی کرد چند نفر هنوز هستند که درخاطرشانی...از آن فکرهای غمناک !

هرچند , درخت اگر باشی همیشه گنجشکهایی هستند که لابلای شاخ و برگت زندگی را تکرار کنند.

درخت بودن هم گاهی خوب است . " حیف انسانی و میدانی...تا همیشه تنها هستی.."**محمدعلی بهمنی : حیف انسانم ومی دانم تا همیشه تنها هستم..

کد موسیقی در نایت اسکین