خاطره...!
دوشنبه 14 آذر‌ماه سال 1390

بیچاره دلم

فرصت نکرد چشمهایت را ببیند

راستی,

طعم نگاهت ,چه رنگی بود؟!
کد موسیقی در نایت اسکین