پنج‌شنبه 24 آذر‌ماه سال 1390

روزهایی هم بود که دلمان میخواست پرواز کنیم ، توی آسمانی که نمی دانستیم تا کجا امتداد دارد...


                              


* دست دلم تنگ است، وگرنه برایت شعر تازه ای میگفتم...
کد موسیقی در نایت اسکین