جمعه 30 دی‌ماه سال 1390

به من که فکر میکنی

تمام تنم داغ می شود

...

تو ، نمی فهمی... !
کد موسیقی در نایت اسکین