سه‌شنبه 20 تیر‌ماه سال 1391

              

 

آمده‌ام که سر نهم عشق تو را به سر برم      ور تو بگوییم که نی ،نی شکنم شکر برمکد موسیقی در نایت اسکین