دوشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1391

اینجا دفتر تنهایی های من بود . تنهایی م هر چه کمرنگ تر شد حضورم در اینجا هم کمرنگ تر . حالا می آیم هر چند وقت یکبار میبینمش تا فراموش نکنم همدم تنهایی هایم را... 

همین . 

و 

رو نوشت به خدا : 

گرچه افتاد ز زلفت گره ای در کارم 

همچنان چشم امید از کرمت میدارم... کد موسیقی در نایت اسکین