سه‌شنبه 24 دی‌ماه سال 1387

اگر رسالت من در زمین این است پس ناچارم از پذیرفتنش چرا که مبعوث شدنم نیز در اختیار من نبود . پس یاری ام کن تا با شادی رسالت خویش را انجام دهم چرا که مردمان نیازمند منند و من نیازمند شادی ام . 

من تو را یاری می کنم پس تو نیز مرا یاری کن ! 

 

پ.ن : ایلیا ( الیاس ) پیامبری که نمی خواست پیامبر باشد ، اما مجبور بود ! کد موسیقی در نایت اسکین