چشمهای قشنگی که به دنیا زل زده بود ...
دوشنبه 1 تیر‌ماه سال 1388

روزگارم 

شبیه گیلاس است 

وقتی 

توی مشتت فشارم میدهی 

و من 

چکه چکه 

روی زمین می افتم . کد موسیقی در نایت اسکین