شنبه 2 آبان‌ماه سال 1388

نه اینکه نیستم , هستم

اما تو فکر کن نیستم ....

.

.کد موسیقی در نایت اسکین