شنبه 5 دی‌ماه سال 1388

من از زندگی چه میخواستم

جز آسمانی که ببارد

و زمینی که برویاند ...

حالا در هجوم اینهمه شب

چشم انتظار کدام ستاره ام ؟

...

...

خدا کند , خدا یادش نرود

روزهایمان را آفتابی کند ...کد موسیقی در نایت اسکین